Vrijwilligers

Wat is een vereniging zonder vrijwilligers? Ieders hulp, hoe klein ook, wordt gewaardeerd zodat we de vereniging in stand houden.

Mocht je iets willen doen, er zijn genoeg activiteiten! Baanonderhoud, tuinonderhoud, klusjes aan/in het clubgebouw, activiteiten organiseren, jeugdcompetities en -activiteiten begeleiden.

Alle hulp is welkom!

Hiervoor kun je contact opnemen met één van de bestuursleden of met mensen die je kent die bij deze activiteiten al mede betrokken zijn.