Bestuur

De Nieuwe Hellewei is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister en is lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en heeft als taak de vereniging te besturen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter – Stefan Jansen
  • Penningmeester – Maarten Huisman
  • Secretaris – Carien Beijer
  • Facilitair – Theo Cornelissen
  • Vacatures voor algemeen bestuurslid om de vereniging mee te helpen besturen  

Handige e-mail adressen:

Algemeen: [email protected]

Nieuws
Periodiek verzorgen we een digitale nieuwsbrief voor alle leden, donateurs en sponsoren. Via de nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van allerlei activiteiten aangaande de vereniging. Ook deze website en de Facebook pagina van De Nieuwe Hellewei gebruiken we om verslag te doen van activiteiten die we bij de Nieuwe Hellewei organiseren.

ALV
Een keer per jaar houden we een algemene ledenvergadering (ALV) waarin leden meepraten en meebeslissen over het beleid van de vereniging. Daarbij presenteren we tevens de financiële resultaten van het afgelopen jaar (inkomsten-uitgaven en balans).

Statuten
In de statuten van onze vereniging is beschreven hoe de structuur van de club eruitziet, de opzet van het bestuur met daarbij hoe de bevoegdheden geregeld zijn, hoe de ledensamenstelling eruitziet, hoe de aanmelding en toelating geschiedt, hoe het lidmaatschap eindigt, de regels waar leden zich aan moeten houden, hoe de contributie geregeld is, de opzet van de Algemene Ledenvergadering (ALV), hoe de besluitvorming geregeld is en een verwijzing naar het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op en uitwerking van de statuten en hierin staan rechten en plichten van de leden, hoe vergaderingen van het bestuur geregeld zijn, hoe commissies kunnen worden samengesteld, hoe besluitvorming plaatsvindt, hoe men bestuurslid kan worden, wat de verplichtingen van het bestuur zijn en wat er op het aanmeldingsformulier staat. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij het secretariaat.