Kantinecommissie

De kantinecommissie heeft de zorg voor de kantine en het gebeuren rondom.

Iedereen verplicht zich bij het aangaan van het lidmaatschap ongeveer twee keer per jaar kantinedienst te draaien. Je wordt dan begeleid door een supervisor. Dit geldt voor de leden, welke al 1 jaar lid zijn.

Kantinedienst:
Als je ingedeeld bent voor kantinedienst en je verhinderd bent dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Je kunt dan ruilen met iemand anders die op de lijst staat vermeld.
Wij gaan ervan uit dat diegene wel aanwezig is, want anders blijft de deur van de kantine die avond gesloten.

Je wordt verwacht om 19.50 uur. Om 20.00 uur gaat de kantine open. (Als er echter om 20.50 uur nog geen spelers aanwezig zijn, kan de betreffende kantinedienst naar huis).
De kantine moet in ieder geval om 24.00 uur sluiten. De lampen van de banen moeten om 23.00 uur uit.

Betaling consumpties:
Na een bestelling dienen de leden gelijk af te rekenen.

Openingstijden kantine:

Tijdens het voorjaar/zomerseizoen (uitgezonderd de bouwvakvakantie) is de kantine van dinsdag t/m donderdagavond geopend (20.00 – 24.00 uur).

Overige:

- U kunt uiteraard een drankje nuttigen, maar er zijn ook diverse (warme) hapjes te bestellen.
- In de kantine mag niet worden gerookt.

Hebt u vragen en/of opmerkingen t.a.v. de kantine, dan kunt u bij Truus van de Pavert terecht