Lidmaatschap

Wil je lid worden van onze tennisvereniging, vul dan een inschrijfformulier in en lever het in bij de ledenadministrateur.

Inschrijfformulier

De contributietarieven 2023 zijn als volgt:

Senior € 140
Student (op vertoon studentenkaart)          €  80
Junior €  50
Donateur €  20
Zomerabonnement: juni, juli, augustus €  45

Voor zomerabonnementen hebben we aparte inschrijfformulieren: Inschrijfformulier zomerabonnement

Let op:

  • Opzeggingen moeten voor 1 december ontvangen zijn door de ledenadministratie, daarna wordt het lidmaatschap van de vereniging (en de tennisbond, KNLTB) automatisch met een jaar verlengd. Opzeggen kan via e-mail of schriftelijk (zie Vereniging > Bestuur en Commissies voor de adressen van de ledenadministratie)
  • Men is senior wanneer men tijdens het lopende contributie jaar 18 jaar is of wordt.
  • Personen die niet middels een machtiging betalen, betalen een toeslag van € 2,50 per persoon.
  • Iemand die alleen een zomerabonnement heeft bij onze vereniging, is geen lid van de club (en ook niet van de knltb).

Speciale regelingen: 

  • Gezinskorting:  Per gezin voor elk 4e en volgende gezinslid € 5,-